Militär Arkiv

  • I fyra år har Milostaben i Strängnäs stått tom och övergiven. När Mellersta militärdistriktet lades ner år 2007 försvann all personal från byggnaden och sedan dess har huset varit övergivet.

    Milostaben i Strängnäs

    I fyra år har Milostaben i Strängnäs stått tom och övergiven. När Mellersta militärdistriktet lades ner år 2007 försvann all personal från byggnaden och sedan dess har huset varit övergivet.

    Fortsätt läsa...